GANÓ GOES.Fecha 13 LUB

basquetbolaldia LIGA URUGUAYA        GOES  92 URUNDAY UNIVERSITARIO 85 – En Urunday Por cuartos: Urunday 25-24, Urunday 45-44, Urunday 64-61 Goes se…